Hälsocoachning

Hälsocoachning vänder sig till både individer och organisationer som ser ett behov av en extern resurs för att fungera och må bättre, åstadkomma önskade resultat och utveckla sig. Alla strävar vi efter en god hälsa dock är det inte så lätt att förbättra den på egen hand och det krävs helt nya strategier för att möta morgondagen i riktning mot målet.
Hälsocoaching är en ny hälsofrämjande arbetsmetod där vi motiverar och stödjer människor att genomföra livsförändringar med ett coachande förhållningssätt, det handlar så mycket mer än att bara träna. Livsstilen i helhet påverkas, relationer, sömn, kost samt nuvarande arbetssituation.

Tillsammans sätter vi upp individuella mål och resultat utifrån en hälsoanalys. Med hjälp av verktygen inom hälsocoaching når man effektivt eftersträvat resultat och lyfter även fram kompetens, välbefinnande och motivation.

Vi tror på att du/ni har de resurser för att nå dit du vill samt att du kan uppnå det du verkligen vill.

Vi ser att din/er bästa tid är NU samtidigt som det inte finns några misslyckanden, bara lärdomar.

Läs mer om våra föreläsningar